รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายพิเศษ  
วันThursdayที่ 21 January พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 24 รูป 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 นายทหารนักเรียนหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ. และข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องโถง  อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24

Back to Top ::: Close :::