เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ แก่ นศ.วสท.รุ่นที่ 57  
วันTuesdayที่ 19 January พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 8 รูป 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559  พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์สงครามทางอากาศ ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 โดยมี พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8

Back to Top ::: Close :::