รองเสนาธิการทหารเรือ บรรยายพิเศษ แก่ นศ.วสท.รุ่นที 57  
วันMondayที่ 14 December พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 8 รูป 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558  พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของ ทร.ในการคุ้มครองผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57  ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8

Back to Top ::: Close :::