ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บรรยายพิเศษ  
วันWednesdayที่ 18 November พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  พลเอก สุภกิจ นุตสถิตย์  ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุณามาบรรยายพิเศษให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::