ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร พบปะ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57  
วันTuesdayที่ 10 November พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 7 รูป 

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2557  พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร กรุณามา พบปะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านการบริหารการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7

Back to Top ::: Close :::