พิธีเปิดหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57  
วันThursdayที่ 22 October พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 38 รูป 

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558  พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 โดยมี  พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัย เสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ ในส่วนนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ประกอบด้วย สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 นาย กรมราชองค์รักษ์ จำนวน 1 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 22 นาย กองทัพบก จำนวน 25 นาย กองทัพเรือ จำนวน 8 นาย กองทัพอากาศ จำนวน 10 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 นาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 1 คน ข้าราชการพลเรือน จำนวน 16 คน และนายทหารจากมิตรประเทศ (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) จำนวน 1 นาย รวมทั้งสิ้น  89 คน

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38

Back to Top ::: Close :::