ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2558
Page of 2 Next
วันThursdayที่ 20 August พ.ศ. 2558 จำนวน 2 หน้า รวม 74 รูป 

พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2558  ณ ค่ายเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร / ผู้อำนวยการฝึกร่วม พร้อมกับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องันราชอาณาจักร ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยมการฝึก

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36

Back to Top ::: Close :::
Page of 2 Next