รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ บรรยายพิเศษ  
วันTuesdayที่ 13 January พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 11 รูป 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลพ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรุณามาบรรยายพิเศษให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56  ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11

Back to Top ::: Close :::