พิธีเปิดหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56
Page of 2 Next
วันFridayที่ 24 October พ.ศ. 2557 จำนวน 2 หน้า รวม 97 รูป 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556  พลอากาศเอก อารมย์ ปัถวี รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 โดยมี  พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัย เสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ ในส่วนนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 ประกอบด้วย สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน  3 นาย กรมราชองค์รักษ์ จำนวน 1 นาย กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม 1 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 20 นาย กองทัพบก จำนวน 25 นาย กองทัพเรือ จำนวน 8 นาย กองทัพอากาศ จำนวน 10นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 นาย ข้าราชการพลเรือน จำนวน 17 คน และนายทหารต่างชาติจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 1 นาย รวมทั้งสิ้น 87 นาย

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39
รูปที่ 40
รูปที่ 41
รูปที่ 42
รูปที่ 43
รูปที่ 44

Back to Top ::: Close :::
Page of 2 Next