พิธีเปิดหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55
Page of 2 Next
วันThursdayที่ 24 October พ.ศ. 2556 จำนวน 2 หน้า รวม 99 รูป 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556  พลเอก  ศิริชัย ดิษฐกุล  เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 โดยมีพลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ ในส่วนนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 ประกอบด้วย สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม  จำนวน 3 นาย กรมราชองค์รักษ์ จำนวน 1 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 22 นาย กองทัพบก จำนวน  25 นาย กองทัพเรือ จำนวน 8 นาย กองทัพอากาศ จำนวน 10 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 นาย ข้าราชการพลเรือน จำนวน 11 นาย และนายทหารต่างชาติจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 1 นาย รวมทั้งสิ้น 83 นาย

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36
รูปที่ 37
รูปที่ 38
รูปที่ 39
รูปที่ 40
รูปที่ 41
รูปที่ 42
รูปที่ 43
รูปที่ 44

Back to Top ::: Close :::
Page of 2 Next