พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55
Page of 3 Next
วันThursdayที่ 04 September พ.ศ. 2557 จำนวน 3 หน้า รวม 75 รูป 

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 โดยมี พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ พลเอก  วุฒินันท์ ลีลายุทธ์ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ได้กรุณามอบรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2556 แก่ พันเอก  ไพบูรณ์ พ่มพิเชฏฐ์  และรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่น จำนวน ๑ รางวัลแก่ พันเอก เกียรติศักดิ์  วิเวก เรื่อง ความท้าทายการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ตามแนวชายแดนกองทัพภาคที่ 2 ในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และรางวัลเอกสารวิจัยระดับชมเชย จำนวน  8 รางวัล

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32

Back to Top ::: Close :::
Page of 3 Next