พิธีปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2557
Page of 3 Next
วันFridayที่ 22 August พ.ศ. 2557 จำนวน 3 หน้า รวม 91 รูป 

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2557  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร / ผู้อำนวยการฝึกร่วม พร้อมผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ และผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้การต้อนรับ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32

Back to Top ::: Close :::
Page of 3 Next