พิธีเปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2557
Page of 3 Next
วันMondayที่ 18 August พ.ศ. 2557 จำนวน 3 หน้า รวม 87 รูป 

พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกร่วมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2557  ณ ห้องประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร / ผู้อำนวยการฝึกร่วม พร้อมผู้บังคับบัญชา ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ และผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้การต้อนรับ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32

Back to Top ::: Close :::
Page of 3 Next