การบรรยายพิเศษ พระพุทธศาสนาต้นแบบงานวิจัยของโลก โดย พระคึกฤทธิ์ โสตถิผโล  
วันTuesdayที่ 18 February พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 13 รูป 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2557 พระคึกฤทธิ์ โสตถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง เมตตาบรรยายธรรม ในหัวข้อ พระพุทธศาสา ต้นแบบงานวิจัยของโลก ให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี นาวาเอก รัฐฉัตร์ พุทธวัจน์ศิริ  ผู้อำนวยการกองวิจัยและวิทยานิพนธ์ ให้การต้อนรับ
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13

Back to Top ::: Close :::