รองอธิบดีกรมตำรวจ บรรยายพิเศษ  
วันFridayที่ 10 January พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 20 รูป 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557  พลตำรวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรุณามาบรรยายพิเศษ ให้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 ณ ห้องบรรยาย อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลอากาศโท ปรีชา ประดับมุข ผู้บัญชากาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20

Back to Top ::: Close :::