เสนาธิการทหารเรือ บรรยายพิเศษ แก่ นศ.วสท.รุ่นที 55  
วันWednesdayที่ 25 December พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 5 รูป 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556  พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองเสนาธิการทหารเรือ บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของกองทัพเรือกับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 โดยมี พลเรือตรี ชัยสินธุ์ ญาดี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5

Back to Top ::: Close :::