รองเสนาธิการทหารบก บรรยายพิเศษ แก่ นศ.วสท.รุ่นที 55  
วันMondayที่ 23 December พ.ศ. 2556 จำนวน 1 หน้า รวม 10 รูป 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556  พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  รองเสนาธิการทหารบก บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของกองทัพบกในการรักษาความมั่นคงของชาติ ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 55 โดยมี พลเรือตรี ชัยสินธุ์ ญาดี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยาย อาคาร วสท.สปท.รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10

Back to Top ::: Close :::