วสท. ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ  
วันWednesdayที่ 01 November พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2560  ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::