คณะอาจารย์ และนักศึกษา นศ.หลักสูตร Air fore commond & Stasff college อินโดนีเซีย เยี่ยมชมกิจการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
วันWednesdayที่ 05 September พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 พลโท พร ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร Air fore commond & Stasff college ประเทศIndonesia ณ อาคารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::