ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9  
วันSaturdayที่ 07 July พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2561 พลโท พร  ภิเศก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::