แสดงความยินดี  
วันMondayที่ 19 March พ.ศ. 2561 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 พลอากาศตรี กระมล  ทองประมูล รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ แสดงความยินดี กับ  พลโท วัลลภ  แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย อัตรา พลเอก

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::