ฟังธรรม และตักบาตร  
วันThursdayที่ 21 December พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 4 รูป 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 พลเรือตรี ประวิณ จิตตินันทน์  รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำคณะ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วม ฟังธรรม และตักบาตรประจำเดือนธันวาคม โดยมี พลเอกสุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันปประเทศ เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4

Back to Top ::: Close :::