วสท.ร่วมกิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันFridayที่ 11 August พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 5 รูป 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  นำข้าราชการร่วมกิจกรรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมี พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5

Back to Top ::: Close :::