อวยพรวันคล้ายวันเกิด ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
วันThursdayที่ 10 August พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 9 รูป 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 อวยพระเนื่องในวันคล้าวันเกิด พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9

Back to Top ::: Close :::