บันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9  
วันWednesdayที่ 26 July พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 3 รูป 

เมื่อวันที่ 26 กรกรฎาคม  2560 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท กับ คณะผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9  ณ สทท.ช่อง 11

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3

Back to Top ::: Close :::