มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ และพนักงานของรัฐ  
วันMondayที่ 15 May พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 17 รูป 

เมื่อวันที 15 พฤษาคม 2560 พลโทวรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17

Back to Top ::: Close :::