วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 61 ปี
Page of 3 Next
วันMondayที่ 24 April พ.ศ. 2560 จำนวน 3 หน้า รวม 93 รูป 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2561  วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ครบรอบ 61 ปี  โดยมี พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธี และในปีนี้ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้พิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี2560 รวม 3 ท่าน  และกำหนดพิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ โดยมี พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งได้แก่ 1.นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงแลการบินเกษตร (วสท.รุ่นที่ 41) 2.นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (วสท.รุ่นที่ 45) และ พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (วสท.รุ่นที่ 46)


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29
รูปที่ 30
รูปที่ 31
รูปที่ 32
รูปที่ 33
รูปที่ 34
รูปที่ 35
รูปที่ 36

Back to Top ::: Close :::
Page of 3 Next