รอง ผบ.ทสส.(3) เยี่ยมชมกิจการ กองจำลองยุทธ  
วันWednesdayที่ 15 February พ.ศ. 2560 จำนวน 1 หน้า รวม 8 รูป 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 พลอากาศเอก สุทธิพันธ์  กฤษณคุปต์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (3) นำคณะ เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร โดยมี พลโท วรพล  เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ นาวาอากาศเอก ชนินทร เฉลิมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองจำลองยุทธ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8

Back to Top ::: Close :::