อวยพรปีใหม่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
วันThursdayที่ 29 December พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 18 รูป 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 พลอากาศตรี กระมล ทองประมูล เสนาธิการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 58 ขอรับพรจาก พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18

Back to Top ::: Close :::