พิธีทำบุญ - ฟังบรรยายธรรม และตักบาตร น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
วันTuesdayที่ 27 December พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 14 รูป 

เมื่อวันที่  27 ธันวาคม  2559  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ  เข้าร่วมพิธีทำบุญ - ฟังบรรยายธรรม และตักบาตร น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี โดยมี พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธาน ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14

Back to Top ::: Close :::