วสท. ออกกำลังกายตามนโยบาย นรม.  
วันWednesdayที่ 30 November พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหารออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ รับสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::