ผบ.วสท.สปท.นำ นศ.วสท.รุ่นที่ 58 ยืนถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
วันFridayที่ 14 October พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 13 รูป 

เมื่อวันที่  14 ตุลาคม 2559  พลโท วรพล เยี่ยมแสงทอง ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร  ยืนถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13

Back to Top ::: Close :::