แสดงความยินดี  
วันWednesdayที่ 14 September พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน  2559 พลตรี วรพล เยี่ยมแสงทอง รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร แสดงความยินดี กับ พลโท เจิดวุธ คราประยูร ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::