กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีนาถฯ  
วันTuesdayที่ 02 August พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 29 รูป 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะอาจารย์ ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ร่วมร้องเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินาถฯ เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 12 สิงหาคม ครบ 84 พรรษา  ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21
รูปที่ 22
รูปที่ 23
รูปที่ 24
รูปที่ 25
รูปที่ 26
รูปที่ 27
รูปที่ 28
รูปที่ 29

Back to Top ::: Close :::