ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี  
วันThursdayที่ 09 June พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 12 รูป 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ  และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 57 ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย.2559

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12

Back to Top ::: Close :::