เสนาธิการทหาร ตรวจเยี่ยมส่วนควบคุมการฝึกจำลองยุทธ  
วันTuesdayที่ 24 May พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 5 รูป 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร เข้าตรวจเยี่ยมส่วนควบคุมการฝึกร่วมกองทัพไทย โดยมี กำลังพลของ วิทยาลัยเสนาธิการทหารเข้าสนับสนุนการฝึกร่วม บก.ทท. ณ อาคาร 3 บก.ทท. ถนนแจ้งวัฒนะ

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5

Back to Top ::: Close :::