ผบ.วสท.สปท.เยี่ยมคาราวะ รมต.กระทรวงแรงงาน  
วันFridayที่ 08 April พ.ศ. 2559 จำนวน 1 หน้า รวม 7 รูป 

เมื่อวันที่  8 เมษายน  2559 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะข้าราชการ อาจารย์ เข้าคาราวะ พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธานศิษย์เก่าวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  เนื่องในวันสงกรานต์

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7

Back to Top ::: Close :::