วสท. ร่วมใจทำความสะอาดถวายเป็นพระราชกุศล  
วันWednesdayที่ 02 December พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 14 รูป 

เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2558  ข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ร่วมใจทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14

Back to Top ::: Close :::