การประชุมวิทยากรการปฏิบัติการข่าวสาร ครั้งที่ 1  
วันTuesdayที่ 24 November พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นาวาอากาศเอก กระมล  ทองประมูล  รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมกำลังพล เพื่อชี้แจงในประเด็นการปฏิบัติการข่าวสาร โดยมอบนโยบาย แนวความคิด ตลอดจนหลักการปฏิบัติ ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::