บรรยายธรรม  
วันFridayที่ 13 November พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 14 รูป 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 พลเรือตรี  เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีบรรยายธรรมเทศนา การปาฐกธรรม แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย สปท.


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14

Back to Top ::: Close :::