แสดงความยินดีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  
วันTuesdayที่ 22 September พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 20 รูป 

เมื่อวันที่  22 กันยายน  2558 พลโท เจิดวุธ  คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะศิษย์เก่าชมรมวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม/ประธานศิษย์เก่าวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16
รูปที่ 17
รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20

Back to Top ::: Close :::