การแนะนำกำลังพลให้ประโยชน์สื่อออนไลน์  
วันThursdayที่ 09 July พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 11 รูป 

เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม  2558 พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการชี้แจง แนะนำกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหารใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวัน และแนะนำเว็บไซต์วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ,facebook วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รักในหลวง โดยมี นาวาอากาศเอก อำนวย สมวงศ์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้บรรยาย

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11

Back to Top ::: Close :::