การประชุมวิทยากรการปฏิบัติการข่าวสาร ครั้งที่ 1  
วันMondayที่ 06 July พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นาวาอากาศเอก อำนวย  ศรีวงศ์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมกลุ่มวิทยากรการปฏิบัติการข่าวสาร ครั้งที่ 1 โดยมอบนโยบาย แนวความคิด ตลอดจนหลักการปฏิบัติ ณ ห้องรองเสนาธิการทหาร 1 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::