การประชุม ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
วันTuesdayที่ 26 May พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 7 รูป 

เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2558 พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา /คณะกรรมการจัดการความรู้ และ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ วสท.สปท.  ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7

Back to Top ::: Close :::