มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล  
วันWednesdayที่ 29 April พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 6 รูป 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2558  พันเอก คมศักดิ์  เจียมวัฒนาเลิศ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและแผน วิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคของข้าราชการ นักศึกษา วสท.สปท. จำนวน 30,004 บาท ให้แก่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรัฐบาลเป็นผู้รับมอบ ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล


รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6

Back to Top ::: Close :::