วางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย  
วันSundayที่ 18 January พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 4 รูป 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี  เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4

Back to Top ::: Close :::