ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร บรรยายพิเศษ  
วันThursdayที่ 08 January พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 16 รูป 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 56 นายทหารนักเรียนหลักสูตรการอบรมผู้สมัครเข้าศึกษาใน รร.สธ.เหล่า ทบ. และข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ณ ห้องโถง  อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 13
รูปที่ 14
รูปที่ 15
รูปที่ 16

Back to Top ::: Close :::