พิธีประดับเครื่องหมายราชองครักษ์เวร  
วันMondayที่ 05 January พ.ศ. 2558 จำนวน 1 หน้า รวม 2 รูป 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายราชองครักษ์เวร ให้แก่ พันเอก ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รองเสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2

Back to Top ::: Close :::