นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
วันTuesdayที่ 02 December พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 11 รูป 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร นำคณะอาจารย์ และข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งข้าราชการ พนักงานของรัฐ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ร่วมกันจัดเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3
รูปที่ 4
รูปที่ 5
รูปที่ 6
รูปที่ 7
รูปที่ 8
รูปที่ 9
รูปที่ 10
รูปที่ 11

Back to Top ::: Close :::