บันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
วันTuesdayที่ 25 November พ.ศ. 2557 จำนวน 1 หน้า รวม 1 รูป 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 พลโท เจิดวุธ คราประยูร ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีอศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับ คณะผู้บังคับบัญชาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ณ สทท.ช่อง 11


รูปที่ 1

Back to Top ::: Close :::